Vi har ett brett kontaktnät av unga vuxna som nu läser vidare på högskolan som kommer att finnas till hands som läxhjälp i de ämnen du bäst behöver. De arbetar redan nu som läxhjälp på Möllans Basement och har stor erfarenhet av att hjälpa ungdomar. 

Gå gärna in på Möllans Basements Facebook sida för att se och läsa mer. 

möllansbasement/facebook